அழகின் சிரிப்பு

15.00

காலையிளம் பரிதியிலே அவளைக் கண்டேன்!
கடற்பரப்பில், ஒளிப்புனலில் கண்டேன்! அந்தச்
சோலையிலே, மலர்களிலே, தளிர்கள் தம்மில்,
தொட்ட இடம் எலாம் கண்ணில் தட்டுப்பட்டாள்!
மாலையிலே மேற்றிசையில் இலகு கின்ற
மாணிக்கச் சுடரிவள் இருந்தாள் ஆலஞ்…

Additional information

Fonts Support

Multi Fonts Support, Single Font Supports

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “அழகின் சிரிப்பு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *