இந்திரர் தேச சரித்திரம்

50.00

ISBN: 978-81-938562-5-3

ஆசிரியர்,
பண்டிதர் க. அயோத்திதாசர்
…புத்தபிரானுக்கு விநாயகரென்னும் பெயர் தோன்றிய காரணமோவென்னில் ஒவ்வோர் சங்கங்களுக்கு சபாநாயகராகவும் கண நாயகராகவும் இருக்கும் வரையில் அவரை சபாநாயகர் என்றும், கணநாயகர் என்றும் வழங்கிவந்தவர்கள் உலகெங்கும் நாட்டிய சத்திய சங்கங்கள் யாவற்றிற்கும் அவரே நாயகராக விளங்கியது கொண்டு புத்தபிரானை விநாயகர் விநாயகரென வித்தியாரம்ப காலங்களிலெல்லாம் விசேஷமாகக் கொண்டாடி வந்தார்கள்….

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இந்திரர் தேச சரித்திரம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *