இராமாயணக் குறிப்புகள்

15.00

யாகம் வெற்றிகரமாக முடிய ரிஷியசிருங்கரைக் காட்டிலிருந்து அழைக்கவேண்டும். அதற்கு உபாயம் என்ன வென்றால், “தாங்கள் ரூபவதிகளான வேசையர்களுக்கு வஸ்திரங்கள், ஆபரணங்கள் வெகுமானமாகக் கொடுத்து அனுப்புங்கள் அவர்கள் எல்லாவிதத்தாலும் அந்த ரிஷியை அழைத்து வருவார்கள் என்ற சுமந்திரன் சொல்லுகிறான்.
(பால காண்டம் 10ஆவது சர்க்கம் 35ஆவது பக்கம்)

Additional information

Fonts Support

Multi Fonts Supports, Single font Supports

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இராமாயணக் குறிப்புகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *