கடவுள்களின் அடிமைகள்

50.00

ISBN: 978-81-938562-4-6

ஆசிரியர்
மிஸ். காதரின் மேயோ
தமிழில்
பழங்காசு ப.சீனிவாசன்
“இந்த நூல், ஒரு சாக்கடை இன்ஸ்பெக்டரின் ஆராய்ச்சி”

அண்ணல் காந்தியடிகள்

“….சாதாரணமாக ஒரு இந்திய மனிதன் மிஸ். மேயோவின் புத்தகத்தில் இந்தியர்களைப் பற்றிக் கூறியிருக்கும் குறைகளை அடியோடு மறைத்தும், மறுத்துப் பேசியும், அவ்வம்மையை சில இழிமொழிகளால் வைதும் விட்டுச் சும்மா இருந்து விடுவதினால் தனது நாட்டிற்கும், சமூகத்திற்கும் செய்ய வேண்டிய கடமையைச் செய்து வீரனாகி விடுவானா?”

தந்தை பெரியார்

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கடவுள்களின் அடிமைகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *