தமிழியக்கம், கண்ணகி புரட்சிக் காவியம், இருண்ட வீடு

கண்ணகி புரட்சிக் காவியம்

20.00

தமிழியக்கம், கண்ணகி புரட்சிக் காவியம், இருண்ட வீடு ஆகிய மூன்று தலைப்புகள் அடங்கியது.

கல்லூரித்தலைவரை நான் கேட்கின்றேன் கனிதமிழின் பேரைச் சொன்னால்
சொல்லூறிப் போகாதோ! வாயூறிப் போகாதோ! தூய் தமிழ்க்கு
வல்லூறாய் வாய்த்தீரோ? வளம்செய்யும் எண்ணமெனில், நீர் பிறந்த
நல்லூரின் நன்மொழியால் அல்லாது நடந்திடுமோ நவில்வீர் இன்றே.
வரிப்பணத்தை வழங்கிடுவோர் வாய்ப்பளிக்க முந்திடுவோர் தமிழர் அன்றோ?

கூகிள் பிளே ஸ்டோரில்
வாங்குவதற்கு…

Get it on Google Play

Clear

Additional Information

Fonts Support

Multi Fonts Supports, Single Font supports

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கண்ணகி புரட்சிக் காவியம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *