கபாலீஸன் சரித்திர ஆராய்ச்சி

30.00

ISBN: 978-81-938562-2-2

ஆசிரியர்,
பண்டிதர் க. அயோத்திதாசர்
சிவன் என்பவர் யார்? இலக்கியச் சான்றுகளுடன் அயோத்திதாசர் உங்களுடன் பேசுகிறார்.

வருடந்தோறும் மாசி மாத பவுர்ணமி இரவு முற்றும் கண்விழித்து அரசனே துறவு பூண்டு, பிச்சை யாண்டியாய் இரந்துண்டார் என்ற சரித்திரத்தைப் படித்துக்காட்டி, அடுத்த நாள், அரசனே கரபோல மேந்தி இரக்கவரும் பாவனையாகவும், (அவருடன் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்கள் இருப்பதாகவும்) உற்சவங் கொண்டாடி வந்தார்கள். அது இக்காலமும் வழங்கி வருகின்றன.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கபாலீஸன் சரித்திர ஆராய்ச்சி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *