கம்யூனிசத்தின் கோட்பாடுகள்

15.00

கேள்வி 19: இந்தப் புரட்சியானது ஒரேயொரு நாட்டில் மட்டும் நடைபெற முடியுமா?

பதில்: முடியாது. உலகச் சந்தையை உருவாக்கியதன் மூலம், பெருந்தொழில் அமைப்பானது…

Additional information

Fonts Supports

Multi Fonts Supports, Single Fonts Supports

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கம்யூனிசத்தின் கோட்பாடுகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *