கூலியுலைப்பும் மூலதனமும்

15.00

– எனவே முதலாளி பணம் கொடுத்து இவர்களுடைய உழைப்பை வாங்குவதாய்த் தெரிகிறது. பணத்துக்காக இவர்கள் தமது உழைப்பை விற்கின்றனர். ஆனால் இது வெளித் தோற்றமே அன்றி உண்மையல்ல. உண்மையில் நடப்பது என்னவெனில், பணத்துக்காக இவர்கள் முதலாளியிடம் தமது உழைப்பு சக்தியை விற்கின்றனர்.

Additional information

Fonts Support

Multi Font Supports, Single Font Supports

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கூலியுலைப்பும் மூலதனமும்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *