தந்தை பெரியாரே எழுதிய தன் வரலாறு

10.00

எனக்கு, ‘ஏதாவது எழுதலாமா’ என்ற உணர்ச்சி வந்தது. உடனே, ‘என்ன எழுதலாம்?’ என்று யோசித்தேன். காகிதம், பேனா எடுத்து எழுத ஆரம்பித்தேன். “ஏன் காங்கிரசிலிருந்து விலகினேன்?” என்பதுபற்றி எழுதத் தோன்றிற்று…

Additional information

Fonts Supports

Multi Fonts Supports, Single Font Supports

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தந்தை பெரியாரே எழுதிய தன் வரலாறு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *