தாய்

40.00

ஆசிரியர்,
மக்சீம் கோர்க்கி
தொழிற்சாலை யந்திரங்கள் தேவையான மட்டும் அந்தத் தொழிலாளர்களது சக்தியை உறிஞ்சித் தீர்த்து விடுவதோடு அந்த நாள் விழுங்கப்பட்டு விடும். எந்தவிதமான எச்ச மிச்சங்களும் இல்லாமல் அன்றையப் பொழுது அழிந்து கழியும்; மனிதனும் தனது சவக்குழியை நோக்கி ஒரடி முன்னேறி விடுவான். ஆனால் இப்போதோ ஒய்வின் சுகத்தையும், புகை மண்டிய சாராயக் கடையின் சந்தோஷத்தையும் அவன் எதிர்பார்ப்பான்; அதில் அவனுக்குத் திருப்தி.

Additional information

Font supports

Multi Fonts Supports, Single Font Supports

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தாய்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *