தூக்குமேடைக் குறிப்பு

50.00

ISBN: 978-81-938562-9-1

ஆசிரியர்,
ஜூலிஸ் பூசிக்
1943 ஆகஸ்ட் 25ம் நாள் பெர்லினில் கூடிய நாஜிக் நீதிமன்றம் எனது கணவர் ஜூலிஸ் பூசிக்குக்கு மரண தண்டனை கொடுத்ததை, ராவன்ஸ்பர்க் பாதுகாப்புக் கொட்டடியிலே உடனிருந்த கைதி ஒருவரின் மூலமாகக் கேள்விப்பட்டேன்…..

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தூக்குமேடைக் குறிப்பு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *