பாரதிதாசன் கவிதைகள் தொகுப்பு – 2

20.00

வாரீர்! அணைத்து மகிழவேண் டாமோ?
பாரீர்! அள்ளிப் பருகமாட் டோமோ?
செம்பவ ழத்துச் சிமிழ்சாய்ந்த அமுதாய்ச்
சிரித்தது. பிள்ளை சிரிக்கையில்
சிரித்தது வையம்! சிரித்தது வானமே!

Additional information

Fonts Support

Multi Fonds Supports, Single Font Supports

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பாரதிதாசன் கவிதைகள் தொகுப்பு – 2”

Your email address will not be published. Required fields are marked *