ஸ்ரீ அம்பிகையம்மன் அருளிய திருவாசகம்

50.00

ISBN: 978-81-938562-6-0

ஆசிரியர்,
பண்டிதர் க. அயோத்திதாசர்
அவ்வையாரின் ஆத்திச்சூடி, கொன்றை வேந்தன், வெற்றி ஞானம் ஆகியவைகளுக்கான பொருளுரை.

மாற்றானுக் கிடங்கொடேல்.
மாற்றானுக்கு – வாக்கிலொன்று மனதிலொன்றுமுள்ள வன்னெஞ்சனுக்கு,

இடம் – நெருங்கிய இல்லத்தை,

கொடேல் – நீ கொடுக்காதே யென்பதாம்

தையல் சொற்கேளேல்.
தையல் – கொடூரமாம்,

சொல் – வார்த்தைகளை,

கேளேல் – செவி கொடாதே என்பதாம்.

பேச்சாற்றல், எழுத்தாற்றல், கட்டுரை எழுதுவோர் எடுத்தாள ஒரு சிறந்த நூல்.
மாணவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ள ஓர் புத்தகம்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஸ்ரீ அம்பிகையம்மன் அருளிய திருவாசகம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *